0512 38 21 26
 PCBO By de Boarne

Welkom

By de Boarne schrijft het woord WELKOM heel bewust met hoofdletters op de voordeur. Wij zijn een basisschool met een eigen identiteit. Vanuit een protestants christelijke grondslag, waarvan wij verwachten dat ouders deze respecteren, maken wij deel uit van de Vereniging van PCBO Smallingerland e.o.

Wij zijn een Protestants Christelijke basisschool. Onze school “By de Boarne” is een dorpsschool met ongeveer 100 leerlingen verdeeld over 4 (combinatie) groepen en staat in Boornbergum.

Building Learning Power

Als onderwijskundige onderlegger, de vertaling van onze visie naar het handelen in de klas, kiezen we voor Building Learning Power (Leren is te leren).

Adenium

‘By de Boarne’ valt onder het bestuur van PCBO-Smallingerland e.o.
PCBO Smallingerland e. o. is één van de dochters van ADENIUM.