Het Logo

Het Logo

De naam

De naam 'By de Boarne' is ontleend aan de volgende gedachte; onze school is een protestants christelijke school en heeft de Bijbel als bron van alle wijsheid. Voor alle kinderen ligt op school de start van veel ontwikkelingen die ze in hun verdere leven gaan uitbouwen. De school staat aan het begin en probeert als een bron datgene te geven wat ieder kind voor zichzelf nodig heeft voor zijn of haar verdere leven. In de naam van de school is ook de naam van het dorp terug te vinden.

Het logo van school

By de Boarne betekent 'Bij de Bron'. Maar de Boarne is ook de naam van een riviertje waar het dorp Boornbergum haar naam aan ontleent. Dat is de basis geweest voor ons logo. Bij een bron en een rivier liggen vaak stenen die door het water worden geslepen en gevormd. Het beeldmerk bestaat uit stenen in verschillende kleuren die samen een pad (stepping stones) vormen. Het pad staat symbool voor de schooltijd van de kinderen, de kleuren voor de veelzijdigheid van zowel de kinderen als de school zelf. De vormen van de stenen zijn ook allemaal uniek, net als elk kind. En net zoals de rivier, soms met hier en daar wat hulp, uiteindelijk zijn weg vindt, zo vinden ook kinderen hun weg.