Het schoolgebouw

Het schoolgebouw

Onze school staat in een rustige wijk van Boornbergum, gebouwd in de zeventiger jaren. In mei 2005 is de verbouwing van het schoolgebouw voltooid. Er staat nu een ruim en licht gebouw dat voldoet aan de eisen die gesteld worden aan het huidige onderwijs. De laatste grote aanpassing is de verruiming van ons schoolplein geweest. Onze kinderen hebben de beschikking over een grote ruimte om ook buiten het lokaal samen te spelen, leren, ontdekken en te sporten.

Het gebouw telt zes leslokalen met bijbehorende toiletblokken, een centrale ontmoetingsruimte en een speellokaal voor de kleuters. Bij de klassen zijn twee flexibele werkruimten ingericht voor zelfstandig werken. Daarnaast kunnen kinderen op verschillende plekken in de gangen zelfstandig of in groepjes aan het werk. Er zijn aparte kamers ingericht voor de directie en de Intern Begeleider. Onze onderwijsassistent heeft een eigen ruimte om individueel of in kleine groepjes leerlingen extra te ondersteunen.

Bij projecten en andere gezamenlijke activiteiten kunnen we de ontmoetingsruimte en het speellokaal door de aanwezigheid van een schuifwand, volledig benutten. Vanaf 2016 is de bibliotheek op school door de bibliotheek Smallingerland ingericht, compleet met een digitaal uitleensysteem. Wij hebben deze gelegenheid aangegrepen om één van de lokalen in te richten als een multi-lokaal. In deze ruimte vindt o.a. de bibliotheek, de handenarbeid hoek en techniek een plekje. Ook is een deel als extra leerruimte ingericht.