0512 38 21 26
Gouden driehoek
100%
min
100%

Gouden driehoek

Gouden driehoek
100%
min
100%
Gouden driehoek

Ouders hebben kennis over hun kind die voor ons van onschatbare waarde is. Maar andersom is dat ook zo. Dus is het van belang dat ouders en school samenwerken, want onderwijs maak je samen. We creëren geen drempels en gaan uit van een open en eerlijke communicatie. We hoeven het niet altijd eens te zijn, maar blijven altijd in gesprek. Want we hebben één gezamenlijk belang: het kind.

Er zijn veel ouders die in verschillende vormen een bijdrage leveren aan school. Wij zijn heel trots op deze ouderparticipatie. Maar ouderbetrokkenheid gaat in deze tijd verder dan participatie. Via de digitale middelen waar onze leerlingen in de bovenbouw gebruik van maken zijn ouders in staat om dagelijks het schoolwerk met hun kind te bespreken. Onderzoeken wijzen uit dat deze betrokkenheid en interesse een positief effect hebben op de ontwikkeling van kinderen.

Via diverse formele contact momenten spreken we over de cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling van het kind (de kinderen). Maar ook aan de informele contact momenten hechten we veel waarde. Korte lijnen en snelle informatie-uitwisseling is daarbij in ieders belang. Soms is het nodig dat een kind extra investeert op een bepaald onderdeel of extra ondersteuning nodig heeft. Hierin trekken we altijd 1:1 met ouders op.

In het kader van de ouderbetrokkenheid hebben ouders inzage in het leerlingadminstratie- en registratiesysteem. Middels een app, PARRO, die ouders kunnen downloaden kunnen we zo snel met elkaar communiceren en is een ouder 1:1 op de hoogte van de vorderingen van hun kind. Daarnaast kunnen we met deze app ouders per klas deelgenoot maken van activiteiten die op een dag voorbij komen.