0512 38 21 26
Medezeggenschapsraad
100%
min
100%

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad
De Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is verantwoordelijk voor het geven van instemming en/ of advies over beleidszaken op school. Zowel leerkrachten als ouders zijn vertegenwoordigd binnen de MR. De raad heeft op bepaalde beleidsterreinen advies- of instemmingsrecht. Binnen de MR worden vooral zaken besproken die de school betreffen. Voor school overstijgende zaken zoals de buitenschoolse opvang is er de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) waarin alle PCBO scholen van Smallingerland zijn vertegenwoordigd.

Het mailadres van de MR van By de Boarne is:

mr-bydeboarne@pcbosmallingerland.nl