0512 38 21 26
Identiteit

Identiteit

Identiteit
100%
min
100%

Identiteit

PCBO By de Boarne is een protestants christelijke school. Dat betekent dat we het Woord van God als uitgangspunt nemen voor ons denken, handelen en reageren. Het protestants-christelijke karakter is op school elke dag te merken aan de Bijbelverhalen, vieringen, de liederen en het beginnen en eindigen van de dag met gebed. Onze school werkt met Trefwoord, een methode voor geloofsopvoeding en wereldburgerschap in het basisonderwijs.

Elke vier weken houden we op maandagochtend een themaviering voor de hele school. We zingen dan (nieuwe) liederen met elkaar en vertellen iets over het thema van de komende periode. De grote christelijke feesten zoals Pasen en Kerst worden samen gevierd.