0512 38 21 26
Kanjerschool
100%
min
100%

Kanjerschool

Kanjerschool

Voor vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect

Groeien en ontwikkelen gebeurt met vallen en opstaan. Dit vallen en opstaan kan alleen maar in een veilige omgeving. Een omgeving waar je jezelf kunt zijn, fouten mag maken en kunt leren. Bij alles wat wij willen vertrekt het vanuit veiligheid. Alleen als een kind zich veilig, gezien en gewaardeerd weet komt de ontwikkeling op gang. De alom erkende onderwijspedagoog Luc Stevens spreekt over Autonomie, Competentie en Relatie. Het kanjerbeleid bij ons school is hierin een van de speerpunten.

Met de Kanjertraining en het bijbehorende pestprotocol werken we aan de volgende doelen:

 1. De leerkracht wordt gerespecteerd.
 2. Pestproblemen worden hanteerbaar of lossen zich op.
 3. Leerlingen leren omgaan met conflictsituaties en het hanteren van verschillende oplossingsstrategieën.
 4. Leerlingen durven zichzelf te zijn.
 5. Leerlingen voelen zich veilig.
 6. Leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken.
 7. Leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen.
 8. Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen.
 9. Leerlingen zijn zich bewust van hun eigenheid. “ Ik doe me niet anders voor dan ik ben ”

Waarom de Kanjertraining?

Mensen, volwassen en kinderen, hebben het verlangen ‘erbij te horen’. ‘Erbij horen’ vergt bepaalde sociale vaardigheden die het ene kind beter gebruikt dan het andere kind. De Kanjertraining leert kinderen de sociale vaardigheden die nodig zijn om opgenomen te worden in de groep.

Afspraken

Bij de Kanjertraining horen 5 vaste afspraken:

 1. We vertrouwen elkaar
 2. We helpen elkaar
 3. Niemand speelt de baas
 4. We lachen elkaar niet uit
 5. Je bent niet zielig