0512 38 21 26
Missie en visie
100%
min
100%

Missie en visie

Missie en visie

Onze missie

Onze missie hebben we vertaald in vier mission statements. U ziet hiernaast vier uitspraken, ondersteund met beeld die duidelijk maakt waar we voor staan, waar wij ons hard voor maken.

Visie

Wij zijn een school die volop in beweging is. Door te blijven zoeken naar nieuwe mogelijkheden en in te spelen op nieuwe ontwikkelingen, willen wij ons onderwijs zo goed mogelijk vorm geven. Aan de hand van drie basisbegrippen; Hart Hoofd en Handen wordt beschreven waar PCBO By de Boarne voor staat. Onder de tab Onderwijs vindt u bij Hart Hoofd Handen de beschrijving.