0512 38 21 26
Schoolgebouw
100%
min
119%

Schoolgebouw

Schoolgebouw

Ons schoolgebouw telt zes leslokalen met bijbehorende toiletblokken, een centrale ontmoetingsruimte en een speellokaal voor de kleuters. In de twee flexibele werkruimten kunnen kinderen in groepjes of zelfstandig aan het werk. In deze werkruimten is tevens de bibliotheek aanwezig. Er zijn aparte kamers ingericht voor de directie en de Intern Begeleider. Bij projecten en andere gezamenlijke activiteiten kunnen we de ontmoetingsruimte en het speellokaal door de aanwezigheid van een schuifwand, volledig benutten.

By de Boarne is deelnemer in de Bibliotheek op School. Door de bibliotheek Smallingerland is op school een zeer ruime collectie geplaatst. Wij hebben deze gelegenheid aangegrepen om 1 van de lokalen in te richten als een multifunctioneel lokaal. In deze ruimte zit de bibliotheek, een handenarbeid hoek en een deel is als extra leerruimte ingericht.