Talenten atelier

Talenten atelier

Ieder kind heeft talent

Alle kinderen hebben talenten, alleen niet iedereen heeft hetzelfde talent. Kinderen die bijvoorbeeld moeite hebben met rekenen kunnen op andere momenten hun talenten etaleren. Elke vrijdagmiddag staat bij ons in het teken van het talenten atelier. In blokken van 4 weken kunnen kinderen op basis van hun eigen interesses zich inschrijven voor uiteenlopende activiteiten. Wij proberen het aanbod af te stemmen op de wensen van de kinderen. Uiterlijke verzorging, muziek, sport, koken, kunst, kalligraferen, toneel…….het kan allemaal. Wij laten ons hierbij ondersteunen door vakleerkrachten, studenten van het MBO, ouders en mensen uit het bedrijfsleven.

Maar het beperkt zich niet uitsluitend tot de vrijdagmiddag. Regelmatig zijn er in de klas of elders in school kinderen die iets van hun talent presenteren. We zien de school ook als een doorlopende tentoonstelling van wat kinderen willen laten zien en waar ze trots op zijn.