0512 38 21 26
Eigenaarschap

Eigenaarschap

Eigenaarschap
Eigenaarschap

In onze visie gaat het bij onderwijs om veel meer dan cijfers en letters. Wij zien het als onze taak om aan het einde van groep 8 kinderen naar het voortgezet onderwijs te verwijzen die in staat zijn om zelfstandig keuzes te maken, die kunnen opkomen voor zichzelf, die evenwichtig in het leven staan, die verantwoordelijkheid nemen en kunnen dragen, die niet bang zijn om fouten te maken. Kortom, kinderen die klaar zijn voor de toekomst. In het onderwijs van nu leiden we kinderen op voor banen die nu nog niet bestaan. We vinden het belangrijk om naast de basisvaardigheden van taal en rekenen kinderen extra bagage mee te geven. Wij staan aan de basis van hun toekomst. Daarin is het delen van verantwoordelijkheid voor het leren een belangrijke pijler. Op basis van data, observaties en het delen van verantwoordelijkheid richten we het aanbod in, gericht op leren en ontwikkelen. Hierin blijven ook wij onszelf, als school en team, de komende jaren ontwikkelen.

Groeien, leren en ontwikkelen gaat over meer dan alleen cijfers en letters. Daarom besteden we ook aandacht aan vaardigheden als presenteren, onderzoeken en jezelf uiten door bijvoorbeeld muziek, dans en toneel.