0512 38 21 26
Omgaan met verschillen
100%
min
100%

Omgaan met verschillen

Omgaan met verschillen
Omgaan met verschillen

In de werkvormen bij ons op school bieden we de kinderen in een veilige omgeving de ruimte om zich als zelfstandige individuen te ontwikkelen, die in vrijheid kunnen kiezen en voor deze keuzes de verantwoordelijkheid kunnen dragen. Kinderen hebben ruimte (lees ook: vrijheid) nodig om zich te kunnen ontplooien. Daartegenover hebben ze kaders nodig, ze willen weten tot waartoe hun vrijheid zich uitstrekt. In het werken willen we, qua organisatie, deze ruimte en kaders aanbrengen in de afgesproken taken. Qua leerklimaat is onze insteek een werken MET klimaat en geen werken VOOR klimaat.

Leerlingen hebben verschillende niveaus en onderwijsbehoeften. Ons onderwijs is aangepast aan de verschillen tussen de kinderen. Differentiatie is de wijze waarop de leerkrachten met de verschillen tussen de leerlingen omgaan. Het doel is om elke leerling een bepaald niveau te laten behalen door te variëren in zaken als instructiewijze en instructietijd.

Op PCBO By de Boarne gaan we uit van convergente differentiatie. Bij convergente differentiatie is de klas per vakgebied met betrekking tot Taal en Rekenen in drie niveaus verdeeld: een minimumniveau, een basisniveau en een hoger niveau. Hierbij werkt de hele groep aan hetzelfde doel, maar het proces om dit doel te bereiken kan per kind verschillen. Na een klassikale basisinstructie gaat de basisgroep de leerstof zelfstandig verwerken. Voor de beterpresterende kinderen is er, al naar gelang de behoefte, een korte instructie, waarna ze snel zelf aan het werk kunnen. Voor hen is er daarnaast ook een aanbod in verrijkingsstof. Voor de zwakkere leerling is er dan tijd en ruimte voor een verlengde instructie van de leerkracht. Dit kan in een groepje zijn of individueel. Uitgangspunt bij deze werkwijze is de instructie van de leerkracht. De uitleg, het voordoen, het samen inoefenen en zelfstandig verwerken is een terugkerende cyclus op school. Daarbij werken we met het Directe Instructie Model.

Ook kennen we takenwerk op school. In overleg met de leerkracht kunnen de kinderen taakwerk maken, dat aansluit bij het niveau en belevingswereld. Dit takenwerk kan een remediërend karakter hebben maar ook verdiepend of experimenterend/ontdekkend leren centraal stellen.